Brugakker-West is na een succesvolle buurtactie met de aanschaf van een AED ‘hartveiliger’ geworden. Met de 24/7-toegankelijke AED kan in het geval van een hartstilstand een AED binnen de cruciale zes minuten ter plaatse zijn. Als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie en er een AED wordt ingezet, heeft het slachtoffer de grootste overlevingskans. Wanneer elke seconde telt, is snelle hulp van levensbelang.

De wijk Brugakker had een slechte AED-dekking. Om hier verandering in te brengen is er via de lokale buurtapp een oproep begonnen voor vrijwillige deelname in de aanschaf van een buurt-AED. Binnen een dag hadden ruim 20 enthousiaste huishoudens aangegeven mee te willen doen. Stichting Hartslag Zeist doneerde een buitenkast en de bewoners kochten gezamenlijk voor een gering bedrag per deelnemer, een AED inclusief onderhouds- en diefstalverzekering. De AED was binnen een week gemonteerd en vervolgens aangemeld bij het landelijke oproepsysteem van HartslagNu.

Wanneer iemand 112 belt met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept het systeem automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Burgerhulpverleners krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of de dichtstbijzijnde AED op te halen.

Aangemoedigd door de saamhorigheid die dit teweeg bracht, zijn er nu ook 20 buurtbewoners aangemeld voor het volgen van een reanimatiecursus. Deze zal binnenkort lokaal georganiseerd gaan worden. Geïnteresseerde buurten en wijken in de gemeente Zeist die ook graag een AED willen kunnen contact opnemen met Stichting Hartslag Zeist via info@hartslagzeist.nl.

Categorieën: Algemeen