ANBI

Stichting Hartslag Zeist heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.

Naam van de instelling

Stichting Hartslag Zeist

RSIN/Fiscaal nummer

859100170

Kamer van Koophandel

72407697

Doelstelling Hartslag Zeist

De stichting wil de overlevingskans na een hartstilstand vergroten door snel optreden van burgerhulpverleners en Automatische Externe Defibrillatoren (AED). De stichting heeft twee hoofddoelen: zorgen voor een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en voor een dekkend netwerk van 24/7 toegankelijke AED’s.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Hartslag Zeist wil binnen de gemeente Zeist een burgerhulpverlenings- en AED-netwerk opbouwen en onderhouden, door:

 • het werven van burgerhulpverleners;
 • het faciliteren van de opleidingen tot/aan burgerhulpverleners;
 • ondersteuning te bieden aan burgerhulpverleners;
 • een netwerk van AED’s op te bouwen en in stand te houden;
 • nauw samen te werken met overheden, ambulancevoorziening(en) en bestaande reanimatie oproepnetwerk(en);
 • andere activiteiten te organiseren die bovenstaande doelen ondersteunen en aanvullen.

De stichting financiert de activiteiten door fondsen te werven en door bijdragen in natura.

Het bestuur en de vrijwilligers zetten zich belangeloos voor de stichting in.

Dagelijks bestuur

 • Maarten Festen, voorzitter
 • Robert Pels Rijcken, secretaris
 • Sander Postma, penningmeester
 • Marjolein Mullen, algemeen bestuurslid
 • Alex van Dijken, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht werken onbezoldigd.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2020 & 2021

Jaarverslag 2018-2019 (verlengd boekjaar)