Burgerhulpverlener

6 minuten…
De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 minuten. Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op leven én leven met minimale schade. Voor de professionele hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen. Als burgerhulpverlener start jij in die kritieke minuten de eerste hulp op.

Meld je aan
Registreer je als burgerhulpverlener wanneer je kan reanimeren. Daarnaast moet je ook willen reanimeren als dat nodig is. Ben je al professioneel hulpverlener? Ook dan is je registratie van harte welkom! Ga naar de website van HartslagNu voor meer informatie en om je aan te melden of klik hier.

Wil je burgerhulpverlener worden, maar heb je nog geen reanimatiediploma? Dan kun je een cursus volgen in de buurt bij de volgende aanbieders:

Ben je benieuwd naar hoe het oproepsysteem van HartslagNu werkt? Bekijk dan de animatie hieronder.

AED-beheerder

Veel bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren zijn in het bezit van een AED. Hangt je AED op een vaste openbare plaats of ben je bereid dit te doen? Registreer dan de AED en draag zo bij aan de gewenste 6-minutenzone! Lees hier alles over de AED.

Vergoeding verbruikskosten
Per 1 januari 2018 heeft de minister van VWS budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van een AED na een reanimatie te vergoeden. Hierdoor kun je de kosten die zijn gemaakt bij inzet van de AED vergoed krijgen bij de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) waar de alarmoproep was.

Op de website van de RAVU vind je meer informatie over deze vergoeding, zoals de voorwaarden voor de vergoeding. Daarnaast kun je via deze website je declaraties bij de RAVU indienen.

Meld je AED aan

Registreer je als AED-beheerder en meld je AED aan. Dit kan via de website van HartslagNu of klik hier.

Bestuurslid / Vrijwilliger

Als bestuurslid help je mee aan de verdere ontwikkeling van Stichting Hartslag Zeist en ben je medeverantwoordelijk voor de invulling van de doelstellingen en activiteiten binnen de stichting. Je denkt actief mee inzake bepaling en uitvoering van het beleid van de stichting.

Als vrijwilliger kun je Stichting Hartslag Zeist ondersteunen met diverse taken, zoals AED’s en buitenkasten controleren, fondsen werven, onderhouden website en social media, organiseren en/of ondersteunen van informatiebijeenkomsten, etc.

Klik voor meer informatie onderstaande vacature(s):

Donateur / sponsor

Voor financiering is de stichting geheel afhankelijk van subsidies, fondsen, sponsoren en donaties. Je kunt stichting Hartslag Zeist steunen. Elke bijdrage is welkom. 

Je kunt als donateur jouw bijdrage storten op rekeningnummer NL73 RABO 0333 0818 03 t.n.v. Stichting Hartslag Zeist.

Indien je als sponsor jaarlijks een bedrag beschikbaar wilt stellen, neem dan contact op met het secretariaat.