Algemeen

Buiten het ziekenhuis komt een reanimatie ongeveer 125 keer per week voor. Gelukkig is er meestal (>75%) al iemand gestart met reanimeren, voordat de ambulance er is. Dat zal mede te danken zijn aan de instructies van de meldkamer aan de melder. De ambulance is er overigens gemiddeld binnen 8 minuten. Helaas komt het nog relatief weinig voor dat er een AED is aangesloten (<65%) en duurt dit in 75% van de gevallen langer dan 6 minuten. Dit zijn cijfers van een paar jaar oud. Waarschijnlijk is de situatie de afgelopen 2 jaar iets verbeterd en zal er de komende jaren meer verbetering plaatsvinden. Dit is vooral te danken aan veranderingen bij de meldkamer, de opkomst van HartslagNu en alle inspanningen van de Hartstichting en haar Reanimatiepartners.

De gemiddelde leeftijd ligt ongeveer op 65 jaar. Het overgrote deel van de slachtoffers is man, namelijk ongeveer 70%. Ook ongeveer 70% van de reanimaties vindt plaats in de thuissituatie, dus niet op een openbare plek.

Category: Algemeen

Load More

HartslagNu is een landelijk platform waar mensen geregistreerd staan, die kunnen en willen reanimeren wanneer dit nodig is. Deze mensen worden burgerhulpverleners genoemd. Bij een (mogelijke) reanimatie worden burgerhulpverleners opgeroepen om naar het slachtoffer te gaan en te gaan reanimeren totdat de professionele hulpverlener er is. De oproep om te gaan reanimeren vindt automatisch per sms of app plaats.

HartslagNu heeft als wens om in heel Nederland een 6-minutenzone te realiseren. Het platform is ontstaan vanuit een samenwerking met HartslagNu, HartveiligWonen, de Hartstichting, het Rode Kruis, GGD GHOR en Ambulancezorg Nederland.

Category: Algemeen

Load More

Load More

 

AED-beheerder

Load More

Load More

Load More

Load More