PRIVACYVERKLARING

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Hartslag Zeist kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Hartslag Zeist en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Hartslag Zeist verstrekt. Stichting Hartslag Zeist kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 

WAAROM STICHTING HARTSLAG ZEIST UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Hartslag Zeist verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Stichting Hartslag Zeist uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Stichting Hartslag Zeist gebruikt uw persoonsgegevens tevens om de locaties van burgerhulpverleners en AED-beheerders in kaart te brengen. Dit is voor Stichting Hartslag Zeist van belang om haar doelen te verwezenlijken.

 

HOE LANG STICHTING HARTSLAG ZEIST GEGEVENS BEWAART

Stichting Hartslag Zeist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Stichting Hartslag Zeist verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Stichting Hartslag Zeist worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Hartslag Zeist gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Stichting Hartslag Zeist maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Hartslag Zeist bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Hartslag Zeist te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Hartslag Zeist heeft hier geen invloed op.

Stichting Hartslag Zeist heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Hartslag Zeist verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

MAILCHIMP

Stichting Hartslag Zeist verstuurt haar e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via de website van Stichting Hartslag Zeist is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Middels deze link kunt u zich uitschrijven en u ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. De privacyverklaring van MailChimp kunt u vinden op hun website of via deze link: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

CONTACTFORMULIER

Op de website van Stichting Hartslag Zeist kunt u door middel van het contactformulier contact met Stichting Hartslag Zeist opnemen. De gegevens die u hierbij invult worden niet opgeslagen in een database, maar uw ingevulde gegevens worden rechtstreeks verzonden naar het e-mail adres info@hartslagzeist.nl. Naast uw ingevulde gegevens wordt ook het adres van uw computer (IP-adres) meegestuurd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hartslagzeist.nl. Stichting Hartslag Zeist zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Stichting Hartslag Zeist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Hartslag Zeist maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Hartslag Zeist verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Hartslag Zeist op via info@hartslagzeist.nl. www.hartslagzeist.nl is een website van Stichting Hartslag Zeist. Stichting Hartslag Zeist is als volgt te bereiken:

Postadres: Brugakker 4223, 3704ZG, Zeist

Vestigingsadres: Brugakker 4223, 3704ZG, Zeist

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 72407697

E-mailadres: info@hartslagzeist.nl