ZEIST – Door een samenwerking tussen Stichting Hartslag Zeist, Bewonersvereniging Hoge Dennen en een bewoner is de buurt Hoge Dennen in Kerckebosch sinds kort een 24/7 beschikbare AED rijker. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) wordt ingezet wanneer een persoon een circulatiestilstand krijgt om het hart weer op gang te krijgen. Daarbij zijn de eerste zes minuten van cruciaal belang.

Eind vorig jaar nam Albert Fischer contact op met de Stichting Hartslag Zeist. Fischer had namelijk een AED thuis en wilde deze graag beschikbaar stellen voor de hele buurt. Daarop zocht hij contact met Hartslag Zeist voor de financiering van een buitenkast waar de AED in geplaatst kon worden. De stichting stond positief tegenover dit initiatief en besloot een buitenkast beschikbaar te stellen zodat de buurt kan beschikken over een AED wanneer deze nodig is. In de wijk Hoge dennen was er nog niet de beschikking over een toegankelijk AED. De bewonersvereniging heeft de kast opgehangen en gezorgd voor nieuwe AED-elektroden. Dit zijn pads die op het lichaam geplakt moeten worden bij inzet van de AED.

Sander Postma, van Hartslag Zeist, is enthousiast over het initiatief. “Geweldig dat door deze samenwerking een reeds bestaande AED nu 24/7 toegankelijk is voor de hele buurt”, aldus Postma. Uit een eerste grote inventarisatie van de stichting blijkt dat er binnen de gemeente Zeist veel AED’s aanwezig zijn bij bedrijven en verenigingen. De stichting moedigt deze organisaties aan om hun AED naar buiten te brengen. Op deze manier zijn de AED’s voor iedereen op elk tijdstip toegankelijk. Voor vragen en ondersteuning kan er contact opgenomen worden met Stichting Hartslag Zeist.

Categorieën: Stichting