De stichting Hartslag Zeist zet zich in voor het verhogen van de overlevingskansen van mensen die worden getroffen door een hartstilstand. Hierbij is de inzet van burgerhulpverleners en het snel ter plaatse zijn van een automatische externe defibrillator (AED) van groot belang, zodat een reanimatie binnen 6 minuten kan worden opgestart.

Wanneer er bij 112 een melding van een reanimatie binnen komt, duurt het enige tijd voordat een ambulance ter plaatse kan zijn. Als er burgerhulpverleners in de buurt zijn, dan kunnen zij vaak eerder beginnen met reanimeren. En als een ander snel een AED naar het slachtoffer brengt, neemt de kans toe dat het hart weer op gang kan worden gebracht. Dit alles vergroot de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand.

Een burgerhulpverlener is iemand die succesvol een reanimatiecursus heeft gevolgd. Bij HartslagNu kan de burgerhulpverlener zich aanmelden om opgeroepen te worden bij een reanimatie indien hij of zij zich binnen 6 minuten van het slachtoffer bevindt. Binnenkort wordt er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en en de hulpdiensten om dit ook voor de gemeente Zeist en omliggende kernen mogelijk te maken. Hartslag Zeist zet zich nu primair in om de gemeente Zeist aangesloten te krijgen op dit netwerk.

Andere belangrijke werkzaamheden van Hartslag Zeist zijn het motiveren van mensen om burgerhulpverlener te worden en zich daarna aan te sluiten bij HartslagNu. Hoe meer burgerhulpverleners er zijn, des te sneller er immers hulp geboden kan worden aan het slachtoffer. Ook brengt de stichting de lokaties en beschikbaarheid van de huidige AED’s in de gemeente Zeist in kaart zodat duidelijk wordt waar er de grootste behoefte is aan meer AED’s. Daarnaast zet zij zich in om de huidige AED’s 24/7 beschikbaar te maken zodat iedere AED in een noodsituatie gebruikt kan worden.

Zoek ons op via social media op facebook (Hartslag Zeist) of Twitter (@HartslagZ). Heb je vragen, laat ons dit dan weten via info@hartslagzeist.nl. Wil je je inschrijven voor onze nieuwsbrief, klik dan hier.