Zoals u wellicht heeft vernomen in de media is het aantal AED’s dat dag en nacht beschikbaar is nog niet overal voldoende. Diverse partijen, waaronder de Hartstichting en HartslagNu, zetten zich in om Nederland hartveiliger te maken. Dat is belangrijk want dan kan er sneller een AED ingezet worden bij een hartstilstand en is de kans op overleven het grootst.

In de gemeente Zeist zijn nog meerdere AED-loze zones. Dit zijn gebieden waar in een straal van 500 meter geen dag en nacht beschikbare AED aanwezig is. Dankzij een samenwerking met HartslagNu, de Hartstichting en de VriendenLoterij worden er een aantal gratis AED’s en buitenkasten beschikbaar gesteld om een deel van deze zones in Nederland te kunnen vullen. Graag vragen wij uw hulp daarbij.

Hoe kunt u ons helpen?

In de overzichtskaart (www.hartstichting.nl/aed) kunt u zien rondom welke straten er nog een AED nodig is. Wellicht woont of werkt u in een AED-loze zone en bent u bereid om een AED op te hangen aan uw woonhuis of bedrijfspand. U kunt zich dan inschrijven op onze interesselijst via het inschrijfformulier voor een AED en/of buitenkast. Wanneer uit de analyse van de Hartstichting blijkt dat dit een geschikte locatie is én er is een AED en/of buitenkast beschikbaar, dan wordt er contact met u opgenomen door de Hartstichting.

Het volgende kan worden aangeboden

De situatieLocatie ontvangt gratis
Locatie heeft nog geen AED of buitenkastEen AED en buitenkast
Locatie heeft een AED beschikbaar die men buiten wil hangenEen buitenkast

Wat wordt gevraagd van de persoon of locatie?

  • U zorgt ervoor dat de AED op een dag en nacht beschikbare plek komt te hangen.
  • U zorgt ervoor dat de AED aangemeld wordt bij HartslagNu.
  • U zorgt voor goed eigenaarschap en beheer.
  • U tekent een contract waarmee u zich conformeert aan bovengenoemde voorwaarden.

Hoe maakt u gebruik van dit aanbod?

Via dit inschrijfformulier (https://nl.surveymonkey.com/r/CWZRLJC) kunt u een locatie op de interesselijst plaatsen. Er wordt contact met u opgenomen wanneer er een AED en/of buitenkast voor de locatie beschikbaar is.

Heeft u vragen over dit aanbod? Mail uw vragen dan naar info@hartslagzeist.nl of vul het contactformulier in.