Nieuwsbrief december 2018

Beste lezer,

Het eind van 2018 komt steeds dichterbij. De kerst zit erop en het aftellen is nu echt begonnen. Voor Stichting Hartslag Zeist is het een bijzonder jaar geweest. Er is door een aantal inwoners van de gemeente Zeist hard gewerkt aan de oprichting van de stichting en in augustus van dit jaar is de stichting officieel opgericht.

In deze nieuwsbrief informeren we je over de ontwikkelingen van de afgelopen tijd en de activiteiten die we begin 2019 zullen gaan ondernemen. We wensen je veel leesplezier en een goed en gezond 2019!

Vrijwilligers gezocht!

Als net opgerichte stichting kunnen we een paar extra handen goed gebruiken. We zoeken nog vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen bij de volgende taken:

  • PR / Sociale media
  • Inventarisatie AED’s in de gemeente Zeist

Word vrijwilliger!

De oprichting

Sinds mei van dit jaar zijn een aantal inwoners van de gemeente Zeist druk bezig met het opstarten van een stichting. Deze stichting heeft twee hoofddoelen: zorgen voor een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en voor een dekkend netwerk van 24/7 toegankelijke Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s). 22 augustus jl. is de oprichtingsakte bij de notaris ondertekend en daarmee was de oprichting van de stichting een feit.

Ondertekenen overeenkomsten

Op 25 januari a.s. zullen de RAVU, de gemeente Zeist en Stichting Hartslag Zeist de overeenkomsten ondertekenen waarmee Zeist officieel aangesloten wordt bij het oproepsysteem van HartslagNu

Landelijk één oproepsysteem

Sinds 3 september heeft Nederland één landelijk oproepsysteem voor reanimatie: HartslagNu. Burgerhulpverleners die zijn aangesloten bij het systeem kunnen nu overal in Nederland worden opgeroepen bij een 112-melding van een hartstilstand. Waar ze ook zijn. Nederland is hiermee het eerste land ter wereld dat op deze schaal burgers oproept bij een hartstilstand in hun buurt.
Het nieuwe HartslagNu lanceert direct een nieuwe app. Hiermee zijn burgerhulpverleners overal in Nederland te alarmeren. Burgerhulpverleners die nog niet zijn overgestapt naar de app, worden gealarmeerd via sms. Let dus op: de oude app van HartslagNu zal niet meer gebruikt worden. Download de nieuwe HartslagNu app via de AppStore of de Playstore.
Lees verder

Gemeente stelt geld beschikbaar

Stichting Hartslag Zeist ontvangt in 2019 eenmalig een extra subsidie van de gemeente. Daarmee betaalt de gemeente mee om tot een dekkend netwerk te komen. De stichting onderzoekt op dit moment wat er nodig is om tot een dekkende ‘6- minutenzone’ te komen met voldoende AED’s.

Activiteiten 2019

In 2018 lag de focus met name bij de oprichting van de stichting en alle formaliteiten die daarbij horen. In 2019 beginnen we met activiteiten om het doel van de stichting te verwezenlijken: een dekkend 24/7 netwerk van burgerhulpverleners en AED’s in de gemeente Zeist.

We zullen beginnen met het inventariseren van alle AED’s (binnen en buiten, geregistreerd en ongeregistreerd) in de gemeente Zeist. Zodoende krijgen we een beeld waar er op dit moment AED’s bevinden, waar AED’s naar buiten gehaald kunnen worden en in een buitenkast geplaatst kunnen worden en waar nog AED’s moeten komen. Dit is een tijdrovende klus waarbij we nog vrijwilligers kunnen gebruiken die ons daarbij willen ondersteunen. Meld je dus vooral aan!

Zodra de inventarisatie is afgerond kunnen we beginnen met het dekkend maken van de gemeente Zeist. Dit zullen we doen in samenwerkingen met bedrijven, organisaties, buurtverenigingen en inwoners.

Verder willen we in 2019 een informatieavond organiseren voor nieuwe en bestaande burgerhulpverleners en zullen we zichtbaar zijn op lokale evenementen.

Om deze activiteiten uit te kunnen voeren zijn we uiteraard afhankelijk van subsidies en donaties. De gemeente heeft al een mooi bedrag voor 2019 ter beschikking gesteld, maar om onze doelen te verwezenlijken zullen we actief fondsen werven. Donaties kunnen worden gedaan op
NL 73 RABO 0333 0818 03 t.n.v. Stichting Hartslag Zeist.